Viewing entries tagged
pris

Vad är rätt pris?

Comment

Vad är rätt pris?

Alla organisationer och verksamheter behöver över tid köpa in produkter och tjänster av olika slag för att lösa det behov man har. Oavsett vad det gäller så kommer man som kund i något läge utvärdera var man ska göra inköpet och till vilket pris.

Beslutsprocessen för detta kan självklart skilja sig utifrån komplexitet, inköpskanal och beslutsfattare. Förr eller senare kommer man förhoppningsvis till ett beslut och köper vid en given tidpunkt produkten eller tjänsten av leverantören.

Men hur utvärderar man faktiskt om man fått rätt pris? Komplexiteten i denna fråga är mer än bara ett enkelt ja eller nej. Detta måste baseras på en rad kriterier om man faktiskt skall veta om man fått betala rätt pris och i slutändan uppnått det värde man eftersträvat.

  • Fick du rätt produkt eller tjänst för ditt ändamål?

  • Levererades den enligt överenskommelse och i tid?

  • Betalade du marknadsmässigt pris och hur fastställdes det?

Ponera att du betalade under marknadsmässigt pris, men du fick fel produkt/tjänst levererat senare än den avtalade tidpunkten. Är det ett bra pris då?

Omvänt att du betalade högre än marknadsmässigt pris och fick korrekt produkt/tjänst levererat i enlighet med avtalad tidpunkt. Är det ett dåligt pris då?

Lagen om offentlig upphandling är ett tydligt exempel på där man historiskt sett haft stora utmaningar med att kunna utvärdera olika anbud mot varandra. Att ställa upp pris på en lista och välja det förmånligaste är en väldigt enkel valmetod, men säger egentligen ingenting om hur slutanvändaren av produkten/tjänsten kommer uppleva den.

Självklart är detta inte svart och vitt och man bör beakta alla aspekter av ett inköp för att utvärdera huruvida priset är rätt eller inte. I en vidare diskussion är det möjligtvis inte är priset som skall vara det enskilda utvärderingskriteriet? Utan snarare det totala värdet för dig som kund, vilket består av både pris, kvalité och leverans.

Hur gör du för att utvärdera huruvida du fått rätt pris (värde)?

Comment