Viewing entries tagged
integrera

Prio eller inte prio?

Comment

Prio eller inte prio?

Digitalisering, Cloud, SaaS och arbete hemifrån. Modeorden är många och trenderna duggar tätt i verksamheter och organisationer idag. 

Att lyckas anamma trender och samtidigt bibehålla säkerhet utan att begränsa användarna i en ny kontext är en utmaning i sig. Medarbetare är mer rörliga och i vissa fall mer utanför kontoret än innanför. Verksamheten vill ofta även börja konsumera nya tjänster snabbt och smidigt, helst utan implementationstid.  

Detta skapar en rad utmaningar för en IT-organisation och en svår kalkyl att uppnå utan oändliga resurser och budget. Många gånger kan en IT-organisation då uppfattas som trög eller flaskhals, som står i vägen för verksamhetens behov. 

  • Vad skall man prioritera? 

  • Hur skall man förhålla sig till det? 

Det går tyvärr inte att tillgodose alla användares behov samtidigt. IT behöver vara ett konkurrenskraftigt medel utifrån kärnverksamheten. För att uppnå detta så behöver organisationen ge IT mandat och medel för att kunna uppnå nytta. 

Att IT ej skall ses som en kostnad är nog de flesta överens om numer, men ändå upplevs IT-avd. många gånger stå i vägen för utvecklingen. Detta resulterar i en del fall att verksamheten själva ger sig ut på stan och konsumerar tjänster som blir okontrollerade. IT-avd. kan ibland upplevas som att de endast investerar i den senaste infrastrukturen som har “ny häftig teknik”. 

IT-avdelningens roll behöver utvecklas och vidare integreras i ett nära samarbete med verksamheten. Där man går hand i hand utifrån dagens förutsättningar, säkerhetsaspekter och övergripande strategi. När man väl lyckats med detta så ökar förståelsen från både verksamhet och IT där man tillsammans kan komma fram och planera utvecklingen. 

Tre matnyttiga råd: 

  • Integrera och förankra IT i verksamheten 

  • Gör prioriteringar utifrån verksamhetsbehov 

  • Fokusera på en effektiv och lyckad implementation för användarna 

Comment