Viewing entries tagged
#tco

Skenande licenskostnader

Comment

Skenande licenskostnader

Skenande licenskostnader?!

Vad beror det på? …ett problem eller en naturlig utveckling?

Överallt ser vi artiklar som berättar hur vi kan sänka våra licenskostnader, men sällan de som berättar om ökad verksamhetsnytta, optimering och effektivisering. Dessa behöver givetvis inte stå i motsatsförhållande till varandra varför det borde finnas ett intresse i att lyckas med båda.

Precis som med alla investeringar måste man räkna på helheten och vad investeringen ger tillbaka. Kanske är kostnaden inte så stor i helhet eller relaterat till verksamhetsnyttan? 

Vi förespråkar självklart kontinuerliga inventeringar för att vara relevant licensierad, men en licenskostnad återspeglar sällan eller aldrig den faktiska totalkostnaden eller nyttan. Vi har sett ett skifte på marknaden där man i många fall går från egen drift och lösning on-prem till att man konsumerar mer SaaS och molntjänster. Bara denna trend innebär en förskjutning av licenskostnad från ca 26% av TCO till en 65% andel av TCO i molnet. Dessa nummer visar att TCO inte nödvändigtvis ökat, däremot att licenser numera utgör en större andel av TCO för en lösning. Verksamhetsnyttan är inte heller något som berörs av dessa nummer, där exempelvis en SaaS tjänst innebär betydligt mindre underhåll och resurser från sin egna verksamhet, samtidigt konsumtion och användning skall vara lätt.

Att säga att licenskostnaderna ökat må förvisso vara sant, men utan att sätta det i en större kontext blir det bara en plattityd

  • Har licenskostnaderna ökat?

  • Har hårdvarukostnaderna minskat?

  • Har kraven på digitalisering ökat och därmed kraven på IT generellt?

  • Hur ser TCO fördelningen för lösningen ut?

Alla organisationer har sina specifika och unika utmaningar vilka styr eller ska styra behovet av vad som faktiskt är relevant. Utgångspunkten skulle lika gärna kunna vara att undersöka hur man kan optimera och effektivisera processer och flöden med ökad licenskostnad. 

Poängen med detta är att alltid utmana det vedertagna sanningarna och tänka utanför den berömda boxen. Samtidigt behöver vi se till helheten för att kunna väga alla kostnader för en lösning gentemot verksamhetsnytta

Comment