I takt med att tekniken går framåt, IT-miljöer och hotbilder förändras så finns det också ett antal myter som hänger kvar. Här kommer 8 vanliga myter inom IT-säkerhet:

 1. Mitt företag är för litet för att bli föremål för hackers! 
  Svar: Fel, små och medelstora företag utgjorde mer än hälften av alla intrång förra året. 

 2. Starka lösenord räcker för att hålla data säker! 
  Svar: Fel, ett starkt lösenord är bra, men 2-faktorsautentisering och övervakning av data behövs för att uppnå flera lager av säkerhet. 

 3. Antivirusprogram är ett fullgott skydd för organisationen! 
  Svar: Fel, denna typ av mjukvara skyddar bara för vissa typer av angrepp. 

 4. Om ett trådlöst nätverk har lösenord så är det säkert! 
  Svar: Fel, alla typer av publika trådlösa nätverk kan utgöra en risk och hot även om det är lösenordskyddat. 

 5. Cyberhot är endast externa hot! 
  Svar: Fel, insiderhot är minst lika vanligt oavsett om det handlar om handhavandefel eller skadliga intentioner. 

 6. En årlig utbildning av användarna kring IT-säkerhet är tillräckligt! 
  Svar: Fel, det krävs regelbunden utbildning för att hjälpa användare identifiera verkliga attacker. Detta kan ex. vara phising simuleringar.

 7. Du vet direkt om du blivit hackad eller inte! 
  Svar: Många organisationer går månader och år utan att veta om det eftersom ex. malware är utformad för att smälta in i IT-miljön. 

 8. Cybersäkerhet är endast IT-avdelningens ansvar! 
  Svar: Fel, IT-säkerheten ligger på alla anställdas bord och det är varje användarens ansvar att agera utefter fastställda policys för att uppnå säkerhet. 

Comment