AI DellEMC

AI – Machine och Deep learning

 

Framtiden för artificiell intelligens är nu

Artificiell intelligens (AI) och dess stödjande datormodeller - Machine och deep learning - är decennier gamla tekniker som aldrig varit mer aktuellt. 
Varför är AI så populärt just nu? 

Orsaken är sannolikt en kombination av flera krafter. Först, industrin gör otroliga genombrott i AI, särskilt inom deep learning. För det andra

mainstreaming av högpresterande databehandling (HPC) gör avancerad databehandlingsström tillgänglig och prisvärd för ett mycket större utbud av företag.
För det tredje finns det en mycket mer tillgänglig data för bränsle AI - med mer som produceras varje sekund.

 

Denna perfekta kombination ger dig möjlighet att snabbt identifiera trender och mönster som annars skulle vara svårt och tidskrävande att upptäcka. 
Oavsett vilken din bransch du befinner dig i, AI, Machine och deep learning kan förändra allt. Oavsett om du är bara igång, eller om du har gjort AI, och machinelearning

eller deep learning under en tid kan Techster och Dell EMC hjälpa dig att dra nytta av de senaste tekniska framstegen.

 

Förflytta gränserna med AI, Machine and deep learning

Dell EMC ligger i framkant av AI, vilket gör morgondagens teknik tillgänglig redan i dag.

Techster och Dell EMC erbjuder en helt unik och omfattande portfölj av teknologier – bestående av lösningar till workstation, servrar, nätverk, lagring, programvara och tjänster –

för att skapa HPC och dataanalyslösningar som grundar sig på framgångsrik AI, Machine och deep learning implementeringar.

Dell EMC Ready Solutions för AI, innebär validerad hårdvara och programvara optimerad till att accelerera AI-initiativ, förkorta implementeringstiden från veckor till dagar.

IT-verksamheten förenklas också genom en enda konsol för att övervaka klusterens hälsa och konfiguration.

Snabbare, djupare AI insikter Dell EMC Ready Solutions för AI, Deep Learning med NVIDIA levererar aldrig tidigare skådad prestanda för deep learning i skala med ledande Dell EMC PowerEdge-servrar,

NVIDIA® GPUs, höghastighetsnätverk och Dell EMC Isilon all-flash-skala ut NAS-lagring.

Dell EMC Ready är konstruerad för att accelerera prestanda samtidigt som I / O-flaskhalsar elimineras.

Lösningar för AI ger snabb åtkomst till större dataset för att förbättra modellnoggrannheten, medan inferenser i skala kan driva verkningsfulla svar i realtid.

 

Bevisad AI-expertis med Techster och Dell EMC

 

För att öka den positiva kundupplevelsen omfattar Techster och Dell EMC prisbelönta tjänster med lösningar för AI.

Konsulttjänsterna till detta tillhandahåller expertrådgivning för att överbrygga klyftan mellan IT, datavetenskapare och branscherna.

Något som Techster tillsammans med Dell EMC tidigare bevis framgång inom.

 

Står du inför någon av dessa utmaningar?

"AI är för komplex."

Eftersom varje leverantör fokuserar på sin egen bit, med liten integration mellan hårdvara och mjukvara måste kunderna känna till servrar,

GPU, nätverk och lagring. Därifrån måste de välja ett operativsystem som är kompatibel med maskin- och djuplärningsbiblioteken och ramen för deras data

forskare använder. När allt är monterat kan felaktig integration och inställning leda till misslyckade jobb, inkompatibiliteter för programversion eller obalanserade

konfigurationer som resulterar i underutnyttjade resurser.

Varje datavetenskapare kan ha en unik kombination av ramar och bibliotek som de behöver för sitt arbete, gör det löpande underhållet av miljön är en komplex och tidskrävande uppgift.

Allt skräddarsyr Techster för just er organisation.

 

"Vi har inte kunnat dra full nytta av våra data och resultaten är för långsam."

Data växer i astronomisk takt, och det är omöjligt att manuellt dra full nytta av det för att skapa sin fördelar genom dagens teknik. Bättre teknik ger högre hastighet. Hastigheten för automatisk bild- och mönsterdetektering kan hjälpa till

ge snabbare insikter. Och med historiska dataset kan dina kunder snabbare få djupare insikter på att till exempel analysera ett köpbeteende.

 

"Vi har inte egen kompetens."

AI och relaterade data paradigmskiften dyker upp snabbt och många organisationer har inte haft tid att utveckla de färdigheter som krävs för att designa, distribuera och hantera

avancerade AI, maskin och djupt lärande arkitekturer. Detta är särskilt tydligt när kunderna utvecklas från AI-projekt till produktionsnivåer.

Här kommer återigen Techster och Dell EMC med sin relevans att skräddarsy lösningar för just ditt företag och maximera kraften i något som kan vara för stort för att hantera på egen hand.

För mer information kontakta oss genom nedan formulär eller via mail.
info@techster.se

 

Namn *
Namn
Telefonnummer
Telefonnummer

 

 

Comment