Dell 14G

IT-TRANSFORMATION

IT Transformation gör det möjligt för företag att omvandla digitalt genom att möjliggöra optimering av befintliga system och att generera värde tillbaka till verksamheten. För att göra det måste organisationer se till att modernisera sin infrastruktur, automatisera sina IT-processer och omvandla sina rutiner och driftsmodeller för att öka smidighet och säkerställa anpassning mellan företag och IT.

Eftersom vår övergång till en digital ekonomi fortsätter att accelerera, måste företagen överväga och överträffa sin konkurrens. Möjligheten att bygga och innovativa nya applikationer som ger rik inblick i ditt företag, din bransch och dina kunder gör att du kan fatta välgrundade beslut och snabbt fatta beslutsamma åtgärder. Detta är nyckeln till framgång för företag i den digitala tiden.

Utmaningen är att de flesta organisationer inte föddes i den digitala tidsåldern och de måste strida mot äldre system och operativa modeller som begränsar sin förmåga att omvandla. Organisationerna behöver därför minska kostnaderna för traditionell IT och flytta så mycket av sin budget och resurser som möjligt till nya initiativ för digital omvandling. Detta uppnås genom IT-transformation.

Organisationer måste omvandla och optimera IT genom att modernisera infrastrukturen, automatisera leverans och konsumtion av IT-tjänster och omvandla driftsmetoder de har på plats idag. De kan sedan börja omforma från traditionella IT-modeller till IT-as-a-Service (ITaaS) molnmodeller, byggda på flexibla plattformar som ger omvandlingsvärde till sin verksamhet.

Vad är IT-Transformation?

IT Transformation är ett initiativ för att påskynda den digitala leveransen av moderna IT-tjänster och applikationer som kan skilja på ett företag, dess produkter och verksamheter. För att förvandla IT måste organisationer följa en välplanerad strategi. Oavsett bransch och IT-mognad hos företaget, innehåller strategin tre kritiska steg:

 

  • Modernisering av kritisk IT-infrastruktur så att den är effektiv när det gäller driftskostnader och förvaltningskostnader
  • Automatisera IT-processer för att minska risken och påskynda tillhandahållandet och implementeringen av applikationer
  • Förvandla IT-processer och operationer för att anpassa IT-personal och roller så nära affären som dess kunder

Vad innebär IT-transformation för mitt företag?

Idag har de flesta IT-organisationer inte friheten att börja på nytt, eller ersätta alla befintliga system till förmån för moderna konvergerade och hyperkonvergerade system, All-Flash-baserad lagring och hybridmoln. Organisationer måste strida mot traditionella system som innehåller kritiska data, så att dessa system inte helt enkelt kan transformeras över natten. Det är där IT Transformation ger en klar väg att leverera IT-as-a-Service, vilket är kostnadseffektivt, smidigt och gör det möjligt för företaget att innovera.

Techster tillsammans med DellEMC kan hjälpa ert företag att ta nästa steg mot framtidens konkurrenskraftiga lösningar. Kontakta oss redan idag.

För mer information kontakta oss genom nedan formulär eller via mail.
info@techster.se

Name *
Name
Telefonnummer *
Telefonnummer

Comment